Kiedy dziecko wychowywane jest jedynie przez jednego rodzica, druga strona niezaangażowana bezpośrednio w utrzymanie syna bądź córki zobowiązana jest do regularnego wypłacania alimentów. Wydawać by się mogło, że obowiązek alimentacyjny dotyczy jedynie rodziców dziecka. Okazuje się, że polskie prawo dopuszcza sytuację, w której świadczenie na małoletniego powinni opłacać dziadkowie. W jakich sytuacjach dziecko może otrzymywać alimenty od dziadków? Sprawdź!

Alimenty od dziadków – najważniejsze informacje

Rodzice są osobami, które w pierwszej kolejności muszą zaspokoić potrzeby dziecka. Niestety, nierzadko zdarza się, że uchylają się oni od tego obowiązku, nie mają środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka albo przelewają na konto opiekuna zbyt niską kwotę. Poszkodowany rodzic może złożyć do komornika sądowego wniosek o wyegzekwowanie należnych pieniędzy. Niestety, podjęte działania nie zawsze przynoszą spodziewane rezultaty. Niewiele rodziców zdaje sobie sprawę, że w trudnej sytuacji mogą ubiegać się o alimenty od dziadków. Mamy wówczas do czynienia z tak zwanymi alimentami uzupełniającymi. Aby uzyskać świadczenie, które podniesie jakość życia dziecka, należy udowodnić, że małoletni żyje w niedostatku z powodu braku wystarczającej ilości pieniędzy. O alimenty uzupełniające można wystąpić również wtedy, kiedy jeden z rodziców nie żyje.

Pomoc prawnicza

Osoby walczące o lepsze życie dla swojego dziecka nie są pozostawione same sobie. Nieocenioną pomocą dla wszystkich rodziców starających się o uzyskanie alimentów od dziadków są prawnicy. Adwokat wyspecjalizowany w prawie rodzinnym pomoże znaleźć najlepsze wyjście z kłopotliwej sytuacji, pomoże skompletować wszystkie dokumenty i będzie pośredniczył w kontaktach z sądem i urzędami.